Objawy -

Choroby weneryczne

objawy.org.pl
Ogólnie rzecz biorąc, nie ma stuprocentowego, pewnego sposobu uniknięcia choroby przenoszonej drogą płciową, poza zachowaniem całkowitej abstynencji seksualnej. Można jednak zmniejszyć ryzyko zakażenia, zachowując zasady bezpiecznego współżycia. Po pierwsze, zachowajmy krytycyzm, wybierając partnerów seksualnych, a nade wszystko ograniczmy ich liczbę. Jeśli nie jesteśmy przywiązani do jednej osoby i często zmieniamy partnerów, pamiętajmy, by podczas każdego stosunku stosować prezerwatywy, a dodatkowo myć się starannie, zarówno przed, jak i po współżyciu. Miejmy na uwadze, że nawet jednorazowy kontakt z zarażoną osobą, przenosi chorobę na nas, i jednocześnie, nasi następni partnerzy stają się nosicielami.


Od epidemii aids, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, w latach 80., wiele się zmieniło. Szok wywołany tak szybkim rozprzestrzenianiem się tej choroby, zmienił ludzki punkt patrzenia na ryzyko, jakie niesie ze sobą bezgraniczna swoboda seksualna. Można powiedzieć, że epidemia AIDS, spowodowała powrót do skromniejszego modelu życia seksualnego i jeszcze przez wiele dziesięcioleci będzie miała wpływ na nasze społeczeństwo. Ze statystyk wynika, że od tamtego czasu, dzięki skłonności do ograniczania liczby partnerów, częstotliwość zapadalności na choroby weneryczne spadła o 70%. Coraz więcej ludzi uprawia bezpieczny seks, a jeśli tendencja ta się utrzyma, nastąpi dalszy spadek występowania chorób przenoszonych drogą płciową. We wszystkich kręgach społecznych, zjawisko to, nosi miano „powrotu do moralności”.


Pozostałe tematy: